Russian version English version
Volume 12   Issue 2   Year 2017
Mathematical Modeling
The Sex Ratio Influence on the Dynamics of Structured Population
Oksana L. Revutskaya, Matvey P. Kulakov, Galina P. Neverova, Efim Ya. Frisman
Model and Analysis of Vegetative Cover Climathogenic Dynamics on the Example of the Yamal Peninsula Data
Stanislav P. Arefiev, Valeriy A. Glasunov, Denis A. Govorkov, Dmitriy V. Moskovchenko, Ilya G. Solovyev, Vladimir R. Tsibulsky
Dynamic Modes of Limited Structured Population under Age Specific Harvest
Galina P. Neverova, Alexander I. Abakumov, Efim Ya. Frisman
Phases in water octamer: molecular point of view
Belega E.D., Elyutin P.V., Trubnikov D.N.
Bioinformatics
Intron Sliding and Length Variability of Genes Enriched of Phase 1 Long Introns
Irina V. Poverennaya, Denis D. Gorev, Tatyana V. Astakhova, Ivan I. Tsitovich, Viktor V. Yakovlev, Mikhail A. Roytberg
Structural-Statistical Properties of the Flavivirus Genomes
Tyulko Zh.S., Kutyrkin V.A., Chaley M.B.
Projection to Latent Structures as a Strategy for Peptides Microarray Data Analysis
Anisimov D.S., Podlesnykh S.V., Kolosova E.A., Shcherbakov D.N., Petrova V.D., Johnston S.A., Lazarev A.F., Oskorbin N.N., Shapoval A.I., Ryazanov M.A.
Time Saving Approach to Design Altered Ligand Structure
Danilkovich A.V., Tikhonov D.A., Turobov V.I., Udovichenko I.P.
Short Unique Sequences in Bacterial Genomes as Strain- And Species-Specific Signatures
Panyukov V.V., Kiselev S.S., Alikina O.V., Nazipova N.N., Ozoline O.N.
Data mining
Information and Computer Technologies in Biology and Medicine
Mass Calculations of Electrostatic Potentials and Molecular Surface Maps of Proteins and Nucleic Acids in a Distributed Computer Environment: Workflow and Algorithms
Akishina T.P., Grokhlina T.I., Zrelov P.V., Ivanov V.V., Polozov R.V., Sivozhelezov V.S., Stepanenko V.A., Chirgadze Yu.N., Yakovlev A.V.
Modeling Of the Hemodynamics of Vascular Prostheses "KemAngiprotez" in silico
Klyshnikov K.U., Ovcharenko Ε.ΐ., Borisov V.G., Sizova I.N., Burkov N.N., Batranin A.V., Kudryavtseva Yu.A., Zaharov Yu.N., Shokin Yu.I.

 

  Copyright IMPB RAS © 2005-